wtorek, 06.12.2016
Uwaga! Droższe bilety MZK i zmiany w ulgach dla pasażerów
Drukuj
dodano: 01.02.2012.
Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. informuje, iż z dniem 01.02.2012 r. na podstawie Uchwały Nr XII/136/11 Rady Miasta Malborka z dnia 27 października 2011 r. zmianie ulegają ceny biletów oraz katalog ulg do przejazdów ulgowych i bezpłatnych. Od dnia 1 lutego br. cena biletu jednorazowego zakupionego w punkcie sprzedaży i u kierowcy autobusu wynosi: 2,50 zł za bilet normalny i 1,25 zł za bilet ulgowy.

Zmiany w uprawnieniach do przewozów ulgowych - 50%:

1. Studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub innego odpowiedniego dokumentu, wydanego przez właściwy organ – uprawnieni są do przejazdu na podstawie biletu ulgowego w cenie 1,25 zł.

2. Słuchacze kolegium pracowników służb społecznych oraz kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych na podstawie art. 9f ust. 2 i art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – na podstawie ważnej legitymacji słuchacza – uprawnieni są do przejazdu na podstawie biletu ulgowego w cenie 1,25 zł.

3. Emeryci, którzy ukończyli co najmniej: mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat – na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez organ uprawniony do przyznawania emerytur – uprawnieni są do przejazdu na podstawie biletu ulgowego w cenie 1,25 zł.

4. Emeryci w wieku: mężczyźni do 65 lat, kobiety do 60 lat – korzystać będą z przejazdów normalnych w cenie 2,50 zł.

5. Z katalogu ulg została wykreślona pozycja dotycząca umundurowanych żołnierzy służby zasadniczej

Zmiany w uprawnieniach do przewozów bezpłatnych:


1. Osoby, które ukończyły 70 lat życia uprawnione są do przejazdu ulgowego na podstawie biletu rocznego imiennego na wszystkie linie w kwocie 94 zł. lub biletu ulgowego jednorazowego w cenie 1,25 zł.

2. opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i całkowicie niezdolnych do pracy oraz samodzielnej egzystencji uprawnione są do przejazdu na podstawie biletu ulgowego w cenie 1,25 zł.

3. osoby niewidome o znacznym stopniu niepełnosprawności i całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem uprawnione są do przejazdów bezpłatnych.

Pozostałe uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, nie wymienione wyżej , nie ulegają zmianie.
Na podstawie Uchwały Nr XII/137/11 Rady Miasta Malborka z dnia 27 października 2011 r. wózek dziecięcy, z którego korzysta dziecko w czasie przewozu autobusem nie podlega opłacie.
 

Dodaj |
Odwiedza nas 6 gości